Fullstack .NET- utvikler

 

.NET-programmet varer i 15 måneder hvorav de tre første månedene består av studier og sertifisering i .NET hos vår samarbeidspartner Noroff, School of technology and digital media, og reelle caseoppgaver fra kunder. De påfølgende tolv månedene består av praktisk utførelse av tilegnet kompetanse i fast stilling hos en av Norges ledende virksomheter.

Graduateprogrammet, som er en kombinasjon av teori og praksis, er omfattende og krever at du jobber hardt og målrettet. Teoridelen av programmet er basert på prinsipper som akselerert læring og omvendt undervisning (flipped classroom). Spesialiseringsperioden vil i hovedsak foregå utplassert hos utvalgte kunder av Experis. Her vil fokuset være på å løse konkrete kundecaser under kyndig og profesjonell veiledning fra våre beste konsulenter på området.

Gjennom deltagelse i graduateprogrammet tilegner du deg kompetanse og ferdigheter innen .NET som er relevant for virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Experis Academy gir deg lønn under hele perioden, hvor du de tre første månedene vil motta 50 % av avtalt lønn, men hvor alle kostnader for .NET-spesialisering og sertifisering er dekket. Fra første dag ute i prosjekt hos kunde får du full lønn. 

Som fullført graduate er du en Fullstack .NET-utvikler. Du har fått relevant og ettertraktet kompetanse og praktisk erfaring som styrker din CV. I tillegg har du fast stilling hos en av Norges ledende virksomheter.

Graduateprogrammet starter høsten 2019, og finner sted i Oslo. Vi søker etter 30 kandidater til programmet. Det er løpende opptak. 

 • program icons

  Start

  • Rekrutteringsprosess

   Søknad

   Evne- og personlighetstester

   Kompetanseintervju

   Tilbud

   Kontrakt

 • program icons

  3 måneder

  • Akselerert læringsprogram .NET

   Kundeorientert/bransjetilpasset utdanningsprogram

   Teori

   Praksis

   Kundecase

   Fagmentoring

   Karrierecoaching

    

   Sertifisering

 • program icons

  12 måneder

  • Spesialiseringsperiode

   Praksis hos utvalgt virksomhet

   Kundeprosjekt

   Fagmentoring av Experis Ciber

   Karrierecoaching av Right Management

   Sertifisering

 • program icons

  Mål

  • Fast ansettelse

   Etter 15 mnd er du .NET-utvikler

   Praktisk erfaring fra arbeid i relevant virksomhet

   Sterk CV

   Konsulenterfaring

   Fast ansettelse hos Experis eller en av våre kunder

    

   Sertifisert

Kursplan

 • UKE 1: NET, C# and OO Introduction

  .NET, Visual Studio and HelloWorld walk-through

  IDE, Primitives, Control structures, Arrays, Lists and ArrayLists

  Classes and Namespaces

  Object orientation, Inheritance and Interfaces

  File IO, Exceptions and Working with git

 • UKE 2: IDE, Unit Tests, Files and Databases

  Packages, Building in .dll, executable and Project structures

  xUnit, Automated testing in Visual Studio, Test driven development

  SQL primer and Working with a Database

  Entity Framework, JSON Primer

  GUI, Windows and Forms, Threading

 • UKE 3: Web Technologies & ASP.NET Core

  ASP.NET core overview and set up ASP.NET Core (IDE)

  ASP.NET MVC

  Entity framework on ASP.NET Core

  Building a REST API

  More .NET Core Features

 • UKE 4: : Azure, Google Cloud and AWS Cloud Based Solutions

  Cloud based introduction and Technologies overview

  Azure

  Google Cloud

  AWS

  Docker and Closing

 • UKE 5: JavaScript Fundamentals

  JavaScript, Ecosystem, NodeJS

  ECMA Scripts, Embedded JavaScript, jQuery

  JavaScript language fundamentals – Part 1

  JavaScript language fundamentals – Part 2

  JavaScript language fundamentals – Part 3

 • UKE 6: JavaScript Intermediate

  Understanding package.json, Using npm and Heroku deployment

  Using «http» (GET, POST, PUT) and Basic routing

  Using «express» and Building REST API

  Cookies and sessions, Workbox usage

  Security, GDPR, Documentation and Clean code

 • UKE 7: JavaScript Framework 1

  Build in React, Angular and Vue

  Deployment

 • UKE 8: JavaScript Framework 2

  Build in React, Angular and Vue

  Deployment

 • UKE 9 - 12: Real Life Case Work

  Work on tailor made cases made to represent a actual work scenario 

  Development A - Z

Kontakt

Contact image

Marius Jansen

Sales Director

marius.jansen@experisacademy.no

+47 41 36 44 33

Contact image

Asseline Grindheim

Recruitment Manager

asseline.grindheim@experisacademy.no

+47 45 25 03 77

Contact image

Marie Lilleås

Tech Recruiter Experis Academy

marie.lilleas@experisacademy.no

+47 906 67 060

Contact image

Andrea Kvinnesland Hvattum

Project Manager (on maternity leave)

andrea.hvattum@no.experis.com

+47 480 22 586

Contact image

Helge Ulven

Project Manager

helge.ulven@no.experis.com

+47 905 56 246

IT-kompetanse for fremtidens arbeidsmarked

IT er en av de mest etterspurte kompetansene i Norge. Norge mangler flere tusen mennesker innenfor dette fagområdet.

Experis Academy er en del av løsningen på dette kompetansegapet. Vi gir flere mennesker den teknologikompetansen næringslivet etterspør. Vi tar kompetansemangelen på alvor. Vi gir våre deltakere det nødvendige faglige påfyllet de trenger for å være bedre rustet for fremtidens arbeidsmarked. Slik gir vi selskaper tilgang på kompetanse de ellers ikke får tak i.