Mangler din virksomhet nødvendig IT-kompetanse?

Experis Academy er morgendagens skole, som intensivt utdanner og videreutvikler IT-ferdigheter skreddersydd for det norske arbeidslivet. På bare tre måneder videreutdanner eller omskolerer vi deltagernes ferdigheter for å passe framtidens kompetansebehov. Vårt konsept er basert på bootcampmetoden med akselerert læring i klasseromsformat. Her kombinerer vi teori med praksis under tett oppfølging og veiledning fra lærere og mentorer.

10%

Næringslivet

60% av bedriftene i Norge rapporterer at behovet for IT-kompetanse er det absolutt største hinderet for vekst.

10%

Utdanning

Kun 4 846 studieplasser innenfor IT var tilgjengelig i 2017, med over 48 000 søkere.

14%

Kompetanse

14% av alle nyutdannede innen IT er arbeidsløse de første 6 månedene, hvilket tyder på at dagens utdanningsprogrammer er delvis utdaterte.

Programmene til Experis Academy er utviklet i tett samarbeid med næringslivet og Noroff, School of technology and digital media. Kandidatene utvikler reelle ferdigheter, som er i tråd med virksomheters behov. Etter tre måneders akselerert læring er deltagerne klare for spesialiseringsperiode ute hos våre kunder. 

Vi tilbyr ulike programmer som kombinerer skreddersydde studier med spesialiseringsperiode hos noen av Norges ledende IT-utviklingsmiljøer. Programmene er utviklet i samarbeid med Experis Ciber og Noroff, School of technology and digital media. Kandidatene utvikler reelle ferdigheter, som er i tråd med virksomheters behov. 

Våre reskill-programmer handler om å utvikle menneskene som allerede er en del av en virksomhet. Kompetansebehovene endrer seg, og med skreddersydde reskill-program fra Experis Academy sikrer man at de ansatte får den kompetanse virksomheten behøver for fremtiden. 

TechnipFMC

– Vi er i utgangspunktet et oljeserviceselskap og har derfor ikke så lange tradisjoner med å rekruttere utviklere innen software engineering. Dessuten ser vi at alle bransjer nå digitaliseres, noe som skjerper konkurransen om de beste utviklerne.

Experis Academy har hjulpet oss med å finne en løsning på denne utfordringen. Gjennom de får vi tilgang på nyutdannede med oppdatert kompetanse tilpasset konkrete behov i selskapet, sier Eduardo Høidal, HRBP for DSI-avdelingen i TechnipFMC. 

bedrifter 1 description
bedrifter 1 description

Experis Ciber

– Fordelen for konsulentene våre er at de kan vise at de er i stand til å veilede andre, noe som gjør de mer attraktiv hos kundene. Dette er verdifullt både for oss og for deltagerne som trenger sparringspartnere og råd fra erfarne konsulenter som vet hvilke krav som stilles.

På Experis Academy lærer man alt om hva det innebærer å være en god konsulent og en effektiv systemutvikler, sier Espen Vogt-Østli, administrerende direktør i Experis Ciber.

bedrifter 2 description
bedrifter 2 description

"Den teknologiske utviklingen går så fort at deler av det studentene lærer er utdatert når de er ferdig. Med Experis Academy får vi tilgang på nyutdannede med oppdatert kompetanse tilpasset konkrete behov i selskapet."

- Eduardo Høidal, HRBP for DSI-avdelingen i TechnipFMC 

Kontakt

Contact image

Marius Jansen

Salgsdirektør

marius.jansen@experisacademy.no

+47 41 36 44 33

Contact image

Asseline Grindheim

Rekrutteringsleder

asseline.grindheim@experisacademy.no

+47 45 25 03 77

Contact image

Marie Lilleås

Tech rekrutterer

marie.lilleas@experisacademy.no

+47 906 67 060

Contact image

Andrea Kvinnesland Hvattum

Prosjektleder (foreldrepermisjon)

andrea.hvattum@no.experis.com

+47 480 22 586

Contact image

Helge Ulven

Prosjektleder

helge.ulven@no.experis.com

+47 905 56 246

IT-kompetanse for fremtidens arbeidsmarked

IT er en av de mest etterspurte kompetansene i Norge. Norge mangler flere tusen mennesker innenfor dette fagområdet.

Experis Academy er en del av løsningen på dette kompetansegapet. Vi gir flere mennesker den teknologikompetansen næringslivet etterspør. Vi tar kompetansemangelen på alvor. Vi gir våre deltakere det nødvendige faglige påfyllet de trenger for å være bedre rustet for fremtidens arbeidsmarked. Slik gir vi selskaper tilgang på kompetanse de ellers ikke får tak i.


Våre partnere

Partner 1 Partner 2

Noen av våre kunder

Customer 1 Handelsbanken