Klar for en karriere innen IT?

Experis Academy er en unik mulighet for deg som ønsker en karriere innen IT. Vi tilbyr ulike programmer som kombinerer skreddersydde studier med spesialiseringsperiode hos en av Norges ledende virksomheter. Graduateprogrammet gir deg kompetansen som arbeidsmarkedet etterspør og en kickstart på din IT-karriere.

Som deltager i et av våre graduateprogram må du ha fullført en bachelorgrad og ha interesse for programmering. Du er lidenskapelig opptatt av problemløsning, er læringsvillig og liker å bryne deg på tøffe utfordringer og prosjekter både individuelt og i team. Norsk og engelsk behersker du både skriftlig og muntlig.

Experis Academys graduateprogram varer i 15 måneder og ender i fast jobb hos oss eller en av våre kunder. De tre første månedene kombinerer teori, casearbeid og sertifiseringsløp hos vår samarbeidspartner Noroff, School of technology and digital media. Programmet er basert på prinsipper som akselerert læring og omvendt undervisning (flipped classroom). De neste tolv månedene får du mulighet til å teste dine nye ferdigheter i praksis gjennom prosjektarbeid i en av Norges mest spennende IT-utviklingsmiljøer. Gjennom hele programmet blir du fulgt opp av fagmentorer fra Experis Ciber og karrierecoacher fra Right Management. Etter endt spesialiseringsperiode vil du kunne få tilbud om fast ansettelse hos Experis eller hos en av våre kunder.

Vi har løpende opptak gjennom året. Les mer om eller søk på om de ulike programmene under "våre program". 

Vi tilbyr ulike programmer som kombinerer skreddersydde studier med spesialiseringsperiode hos noen av Norges ledende IT-utviklingsmiljøer. Programmene er utviklet i samarbeid med Experis Ciber og Noroff, School of technology and digital media. Kandidatene utvikler reelle ferdigheter, som er i tråd med virksomheters behov. 

Våre reskill-programmer handler om å utvikle menneskene som allerede er en del av en virksomhet. Kompetansebehovene endrer seg, og med skreddersydde reskill-program fra Experis Academy sikrer man at de ansatte får den kompetanse virksomheten behøver for fremtiden. 

Bianca Eilertsen, graduate

Etter at jeg begynte i Experis Academy så tror jeg aldri jeg kommer til å slite på arbeidsmarkedet. 

Det er ingen steder du får like mye kompetanse på så kort tid som du får hos Experis Academy.

- Bianca Eilertsen, graduate Experis Academy

kanidater 1 description
kanidater 1 description

Snorre Hukkelås, graduate

Nå har jeg den kompetansen som skal til for å løse konkrete oppgaver ute hos kunder. Experis Academy har gjort meg bedre rustet til å kunne produsere så tidlig som mulig i spesialiseringsperioden som vi nå snart skal ut i. 

I løpet av programmet blir man sertifisert i Java og etter endt spesialiseringsperiode er jeg en Fullstack Javautvikler med frontend-spesialisering.

- Snorre Hukkelås, graduate Experis Academy

kanidater 2 description
kanidater 2 description

Karoline Rykkelid, graduate

Det jeg har likt spesielt godt med Experis Academy er at vi lærer hvordan man jobber med konkrete oppgaver i en realistisk setting. Vi har lært å jobbe i et tempo som er vanlig ute i prosjektene.

Dette innebærer å sette prosjekter i system fra bunnen av, med databaser og verktøy for både backend og frontend. Vi har lært mye om hele utviklingsprosessen på kort tid. 

– Karoline Rykkelid, graduate Experis Academy

kanidater 3 description
kanidater 3 description

"Nå har jeg den kompetansen som skal til for å løse konkrete oppgaver ute hos kunder. Experis Academy har gjort meg bedre rustet til å kunne produsere så tidlig som mulig i praksisperioden som vi nå snart skal ut i."

- Snorre Hukkelås, graduate Experis Academy

Kontakt

Contact image

Marius Jansen

Salgsdirektør

marius.jansen@experisacademy.no

+47 41 36 44 33

Contact image

Asseline Grindheim

Rekrutteringsleder

asseline.grindheim@experisacademy.no

+47 45 25 03 77

Contact image

Marie Lilleås

Tech rekrutterer

marie.lilleas@experisacademy.no

+47 906 67 060

Contact image

Andrea Kvinnesland Hvattum

Prosjektleder (foreldrepermisjon)

andrea.hvattum@no.experis.com

+47 480 22 586

Contact image

Helge Ulven

Prosjektleder

helge.ulven@no.experis.com

+47 905 56 246

IT-kompetanse for fremtidens arbeidsmarked

IT er en av de mest etterspurte kompetansene i Norge. Norge mangler flere tusen mennesker innenfor dette fagområdet.

Experis Academy er en del av løsningen på dette kompetansegapet. Vi gir flere mennesker den teknologikompetansen næringslivet etterspør. Vi tar kompetansemangelen på alvor. Vi gir våre deltakere det nødvendige faglige påfyllet de trenger for å være bedre rustet for fremtidens arbeidsmarked. Slik gir vi selskaper tilgang på kompetanse de ellers ikke får tak i.


Våre partnere

Partner 1 Partner 2

Noen av våre kunder

Customer 1 Handelsbanken