Ettårig graduate-program:

Fullstack Javautvikler med frontend-spesialisering

Graduate-programmet varer i 15 måneder hvorav de tre første månedene består av studier og sertifisering i Java hos vår samarbeidspartner Noroff, og reelle case-oppgaver fra kunder. De påfølgende tolv månedene består av praktisk utførelse av tilegnet kompetanse i fast stilling hos en av Norges ledende virksomheter.

Graduate-programmet, som er en kombinasjon av teori og praksis, er omfattende og krever at du jobber hardt og målrettet. Teoridelen av programmet er basert på prinsipper som akselerert læring og omvendt undervisning (flipped classroom). Spesialiseringsperioden vil i hovedsak foregå utplassert hos utvalgte kunder av Experis. Her vil fokuset være på å løse konkrete kunde-caser under kyndig og profesjonell veiledning fra våre beste konsulenter på området.

Graduate-programmet starter i begynnelsen av februar 2019, og finner sted i Oslo. Vi søker etter 30 kandidater til programmet.

Gjennom deltagelse i graduate-programmet tilegner du deg kompetanse og ferdigheter innen Java som relevant for virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Experis Academy gir deg lønn under hele graduate-programmet, hvor du de tre første månedene vil motta 50 % av avtalt lønn, men hvor alle kostnader for Java-spesialisering og sertifisering er dekket. Fra første dag ute i prosjekt hos kunde får du full lønn.

Som fullført graduate i Experis Academy er du en Fullstack Javautvikler med frontend-spesialisering. Du har fått relevant og ettertraktet kompetanse og praktisk erfaring som styrker din CV. I tillegg har du fast stilling hos en av Norges ledende virksomheter.

 • Start

  • Rekrutteringsprosess

   Søknad

   Evne og personlighetstester

   Kompetanseintervju

   Tilbud

   Kontrakt

 • 3

  MÅNEDER

  • Akselerert læringsprogram

   Kundeorientert/bransjetilpasset utdanningsprogram

   Teori

   Praksis

   Kundecase

   Fagmentoring

   Karrierecoaching

   Sertifisering

 • 12

  MÅNEDER

  • Spesialiseringsperiode

   Praksis hos utvalgt virksomhet

   Kundeprosjekt

   Fagmentoring

   Karrierecoaching

   Sertifisering

 • 15

  MÅNEDER

  • Resultat

   Etter 15 mnd er du Fullstack Javautvikler med frontend-spesialisering

   Praktisk erfaring fra arbeid i relevant virksomhet

   Sterk CV

   Konsulenterfaring

   Fast ansettelse hos Experis eller en av våre kunder

   Sertifisert

Kursplan

 • Uke 1: Getting started with Java projects

  Object oriented programming with Java

  Working with an IDE (IntelliJ, Eclipse)

  Unified Modeling Language (UML)

  Version control with Git

  Apache Maven

  Agile metodology introduction: Scrum 101, using Jira/Trello

 • Uke 2: Java Back-end Technologies

  Spring Framework incl. Spring Boot

  Java Database Connectivity (JDBC)

  Deployment Toolkit

  Java Network Launch Protocol (JNLP)

  Java annotation

  Building services, REST – Microservices

 • Uke 3: Front-end Web Applications

  Web servers

  HTML, CSS

  Bootstrap 4

  WCAG 2.0 (UU)

  JavaScript 101

 • Uke 4: JavaScript Frameworks

  jQuery + jQuery UI

  ReactJS vs..AngularJS

  NodeJS

 • Uke 5-8: Individual case based work

  Customer cases

  Mentoring from Ciber

  Noroff campus access

  Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer Certification

 • Uke 9: Agile & Test Driven Development

  Test Driven Development (TDD)

  Continous Integration & deployment DevOps

  Scrum (in detail), Extreme programming. Kanban

 • Uke 10: JavaScript Framewoks 1

  JavaScript (repetition)

  ReactJS OR AngularJS – Part 1

 • Uke 11: JavaScript Framewoks 2

  Progressive web apps

  ReactJS OR AngularJS – Part 2

 • Uke 12: Finalizing Case Front-end

  ReactJS OR AngularJS – Part 3

  At the end of week 12 the students should deploy their website/-app including the backend with microservices for gathering data.

"We are in the midst of a Skills Revolution. Technology is transforming organizations, skills needs are changing rapidly and we know companies cannot find the talent they need."

- Jonas Prising, CEO ManpowerGroup

Kontakt

Helge Ulven

Project Manager

helge.ulven@no.experis.com

+47 905 56 246

Andrea Kvinnesland Hvattum

Project Manager (out on maternity leave)

andrea.hvattum@no.experis.com

+47 480 22 586

Marie Lilleås

Tech Recruiter Experis Academy

marie.lilleas@no.experis.com

+47 906 67 060

IT-kompetanse for fremtidens arbeidsmarked

IT er en av de mest etterspurte kompetansene i Norge. Norge mangler flere tusen mennesker innenfor dette fagområdet.

Experis Academy er en del av løsningen på dette kompetansegapet. Vi gir flere mennesker den teknologikompetansen næringslivet etterspør. Vi tar kompetansemangelen på alvor. Vi gir våre deltakere det nødvendige faglige påfyllet de trenger for å være bedre rustet for fremtidens arbeidsmarked. Slik gir vi selskaper tilgang på kompetanse de ellers ikke får tak i.